Můj příběh

„Hraji si s lidským tělem a říkám tomu práce. K tomu jsem ukrutný puntičkář a tak pracuji s detaily. Ano, ano, to jsou ty titěrnosti v našem těle, duši, životě. Vás, kteří o nich nemáte ani ponětí, vedu k jejich poznání. Naopak vás, kteří je pitváte, se snažím upozornit na krásu života."

Mám to štěstí, že jsem vždy mohla dělat to, co mne baví a co mám ráda. Intuitivně jsem si vybírala cestu a nikdo mne z ní nezrazoval. Prostě si po ní šťastně kráčím až doposud a doufám, že to tak půjde dál. A kdo jsem tedy teď?

Člověk, který se k sobě snaží být maximálně upřímný.

Proč? Protože jsem pochopila, že jedině tak mohu:

  • rozumět signálům svého fyzického těla;
  • pochopit důležité informace, které mi vysílají mé emoce dříve, než propuknou v bouři;
  • vyslyšet signály mých vizí a nebát se je uskutečnit;
  • zužitkovat neuvěřitelné množství informací, které se na mne v této moderní době valí

Nikdy to ale nebylo zadarmo.

Myslím, že nic smysluplného člověku do klína jen tak nespadne.

Odmalička jsem byla vedena k tomu, že si lze pomoci i jinak než léky. Proto nejspíš byla Fyzioterapie místo Všeobecného lékařství jasnou volbou. A právě studium Fyzioterapie nastartovalo tu intenzivní práci s lidmi. Na praxích v nemocnici jsem pochopila, že necítím smysluplnost své práce:

  • ve 30 minutách přidělených na pacienta;
  • při vědomí, že jen já mohu problém odstranit, že to není vzájemná spolupráce;
  • když jsem v tak zběsilém provozu nevěnovala plnou pozornost pacientům, odcházela domů absolutně vyšťavená a přemýšlela, zda-li jsem těm lidem vůbec pomohla.

To bych to ale nebyla já, kdybych to vzdala. Po prvním ročníku v roce 2006 jsem zakotvila v Rekondičním studiu na Skleněné louce v mém „kutloušku“, kde se starám o klienty až doposud. Udělala jsem si instruktorský kurz Body & Mind a začala vést skupinové lekce. Začala jsem jezdit na různé kurzy. Zpočátku masérské a pohybové, později odborné i se zahraničními lektory.

Naučila jsem se pracovat se svým tělem tak, aby VYPADALO funkčně, zdravě a bylo perfektní …

... ALE ...

…objevily se opakované úrazy, zhroutila se imunita, která mne nikdy nezradila, a začala jsem chodit vyšťavená i z toho „kutloušku“. Jak je to možné? Co se děje? Vždyť se sebou umím pracovat!

Možná jsem uměla pracovat se svým tělem, ale zapomněla jsem vnímat i něco jiného. Neznala jsem své hranice.

Nikdo mne je nikdy nenaučil vnímat. V tomto se stali mými nejlepšími učiteli klienti samotní. Naučili mne:

  • otevřeně naslouchat, aniž bych jim vnucovala mé postoje a názory;
  • hledat aktivní způsoby terapie, aby mohli převzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou;
  • jak si stanovit bezpečné hranice a nepřebírat zodpovědnost za jejich život, což neprospěje ani jim, ani mne.

Absolvovala jsem mnoho kurzů zabývajících se léčbou těla i duše či celostní přístupy. Vše jsem vždy testovala nejprve na sobě, abych pochopila, co klient může prožívat. Zdaleka ne všechny postupy mi fungovaly na každého. Nepatřím ovšem k těm, kteří haní jednu metodu a vyzdvihují jinou.

Jsem přesvědčena, že ku prospěchu fungují všechny metody. Záleží ovšem na tom, s jakým záměrem jsou použity.

První ZLOMové období nastalo v roce 2013 po absolvování nejužitečnějšího kurzu v mém životě a to nejen profesně, ale i osobně. Kurz paní Jarmily Čápové Bazální posturální programy. Od té doby jsem začala zřetelněji vnímat celistvost lidského organismu. Můj dotek se stal citlivějším a cílenějším. Od roku 2014 po absolvování Body-psychoterapie jsem začala naslouchat a rozumět emocím, které mohou vyplout na povrch při práci s určitými oblastmi na těle. A rok poté se vše propojilo ve Škole tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové.

Druhé ZLOMové období nastalo v roce 2016 narozením mého největšího učitele, který otestoval mé hranice. Díky němu jsem měla možnost poznat skuliny a zapracovat na nich. V tomto období se staly mou největší inspirací dvě ženy. První je Terezka Kramerová a její program Miluji své tělo, díky němuž jsem po porodu našla cestu zpět k sobě. Druhou je Karla McLaren s knihou Řeč emocí, která dodala potřebné střípky do mého příběhu a příběhů lidí kolem mne.

Naučila jsem se BÝT PRŮVODCEM sobě, lidem, s nimiž pracuji, studentům, blízkým, manželovi a teď i synovi.

A teď bych se o to vše chtěla podělit i s Vámi. Ráda bych Vám předala své zkušenosti z oblasti fyzioterapie při práci s pohybovým aparátem, které propojuje respekt k tradiční čínské medicíně a učení o 5 prvcích.

Jejich filosofie se totiž propojuje nejen ve fyzickém těle, ale i našich emocích a spokojeném životě.